Recent Changes

Wednesday, November 19

 1. user_add jsimonaho jsimonaho joined opefi
  2:52 am
 2. 2:52 am

Saturday, April 5

 1. page Ajankohtaista ja esipuhe edited Ope.fi eli Opetustyön ammattilaisten digiyhteiskuntaosaamisen Opetustoimen henkilöstön digiosaa…

  Ope.fi eli Opetustyön ammattilaisten digiyhteiskuntaosaamisenOpetustoimen henkilöstön digiosaamisen viitekehys
  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati marraskuussa 2010 Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämistä vuoteen 2020 suuntaavan työryhmämuistion opetustoimen kehittämisen tueksi. Työryhmän yksi ehdotuksista oli, että "opetustoimen henkilöstökoulutukseen luodaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä varten opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus perustuisi ajan tasalla oleviin Ope.fi -taitotasokuvauksiin. Ope.fi -taitotasot päivitetään yhteistyössä keskeisten tahojen kanssa".
  Tälle sivustolle on koottu syksyllä 2011 alkanut ja "groundsourcing" -periaatteella tehty pohjatyö. Osallistuaksesi viitekehyksen osaamistasojen jatkokehittämiseen/muokkaustalkoisiin rekisteröidy tämän wikin jäseneksi. Nämä sivut on tehty muokattavaiksi. Seuraava päivitys on suunnitteilla tehtäväksi kesällä 2014. Palautetta voi jo nyt lähettää alla olevaan osoitteeseen.
  (view changes)
  5:15 am
 2. page Ajankohtaista ja esipuhe edited ... Ope.fi eli Opetustyön ammattilaisten digiyhteiskuntaosaamisen viitekehys Opetus- ja kulttuuri…
  ...
  Ope.fi eli Opetustyön ammattilaisten digiyhteiskuntaosaamisen viitekehys
  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati marraskuussa 2010 Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämistä vuoteen 2020 suuntaavan työryhmämuistion opetustoimen kehittämisen tueksi. Työryhmän yksi ehdotuksista oli, että "opetustoimen henkilöstökoulutukseen luodaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä varten opintokokonaisuus. Opintokokonaisuus perustuisi ajan tasalla oleviin Ope.fi -taitotasokuvauksiin. Ope.fi -taitotasot päivitetään yhteistyössä keskeisten tahojen kanssa".
  ...
  suunnitteilla tehtäväksi tammikuussa 2013.kesällä 2014. Palautetta voi
  Aineistot ovat maksutta hyödynnettävissä opetussektorilla. Aineistoja voidaan hyödyntää myös kaupallisesti Creative Commons lisenssiehtojen mukaisesti. Tällä tarkoitetaan aineistojen vapaata uudelleen käyttöä, kun lähde (kansallinen ope.fi -viitekehys) mainitaan ja kun oma versio saatetaan muiden vapaaseen käyttöön.
  Ystävällisin terveisin, Jouni Kangasniemi, OKM jouni.kangasniemi (at) minedu.fi
  (view changes)
  5:14 am

Wednesday, March 12

 1. page Ajankohtaista ja esipuhe edited ... Erilaisen osaamisen ymmärtämiseksi, jäsentämiseksi ja hyödyntämiseksi, näille sivuille on luot…
  ...
  Erilaisen osaamisen ymmärtämiseksi, jäsentämiseksi ja hyödyntämiseksi, näille sivuille on luotu Ope.fi "-karttakirja" (luonnos viitekehykseksi) työyhteisökohtaisen ja sen jälkeisen henkilökohtaisen ns. digiosaamisen kehittämiseksi. Mallin lähtökohtana on työyhteisöjen yhteisöllinen kehittäminen. Tästä johtuen I -tason koulutuksissa edellytyksenä on, että työyhteisölle on laadittu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, suunnitelma (työpaperi tai arkkitehtuuri), joka palvelee tavoiteltavan osaamisen nivomista ja johtamista työyhteisössä. Karttakirja/viitekehys auttaa organisaation jäseniä yhdessä hahmottamaan tämän päivän mahdollisuudet ja tarpeet. Se auttaa kehittämään koko henkilöstöltä edellytettäviä yksilöllisiä valmiuksia ja jaettavissa olevaa osaamista, jossa osa opettajista erikoistuu (itseään eniten motivoivan) tietyn osaamisalueen kehittämiseen, osaamisensa ylläpitoon ja hankitun osaamisen siirtämiseen työyhteisön muille jäsenille. Erikoistuvan osaamisen tulee olla hyödynnettävissä koko organisaatiossa/työyhteisössä. "Kartta" mahdollista erilaisten koulutustarpeiden ja kokonaisuuksien hahmottamisen opetuksen tukipalveluista oppilaitosjohtoon.
  Seuraavilla sivuilla kuvataan tarkemmin “Ope.fi” –nimellä kulkeva osaamisen viitekehys. Se rakentuu tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa kolmella tasolla (1. työyhteisössä, 2. työyhteisöjen välisessä yhteistyössä ja yksilöllisenä eritysosaamisena sekä 3. kansallisessa tai kansainvälisessä toimintaympäristössä tarvittavina valmiuksina). Tasoja edeltää koko henkilöstöltä edellytettävä tekninen perusosaaminen, jonka katsotaan olevan jokaisen opettajan ja työyhteisön muun jäsenen itse hankittavissa oleva yleinen kansalaistaito.
  Lopuksi vielä sitaatti Educa Online Berlin 2011 konferenssistä:
  Commissioner Neelie Kroes: "My goal in the EU is clear: to get every European Digital. That has to include education and training. We need every teacher digital and every student digital. Right from the very start of formal education and as part of lifelong learning."
  (view changes)
  7:47 am
 2. 7:45 am
 3. user_add AnuHa AnuHa joined opefi
  7:45 am

Tuesday, March 4

 1. page Ope.fi I -taso edited ... Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koko työyhteisön päätöstä toiminnan suunnitelmallisesta k…
  ...
  Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koko työyhteisön päätöstä toiminnan suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tason osaamiskuvauksia voi hyödyntää myös digitaalisuutta edistyksellisesti hyödyntävän opetuksen ja organisaation edelleen kehittämisessä.
  Alla olevista osaamisalueista osa on merkitty tähdellä (*). Tähdellä merkitty osaaminen koskee kaikkia työyhteisön jäseniä. Ilman merkintää oleva osaaminen on tarkoitettu esimerkinomaisesti yhden tai useamman työyhteisön jäsenen erikoistuttavaksi. Tavoitteena on, että tällöin hankittu perusosaaminen olisi jaettavissa työyhteisön sisällä (aiheeseen erikoistunut/nimetty (tuki)yhdyshenkilö).
  Jokaisella opettajalla tulisi olla itsenäisesti tai työnantajan tuella huolehdittuna kansalaisen digiosaamisen perustaidot, joiksi katsotaan se, että (opettaja) hallitsee tietokoneen ja sen oheislaitteiden perusvalmiudet, hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön, internetin käytön perusteet sekä palvelujen käytössä tarvittavan yleisen "nettiketin" eli netikäytön etiketin perustilanteissa.Puhelimen osalta (opettaja) osaa käyttää puhelimestaan vähintään kolmea sen perusominaisuutta (puhelut, tekstiviestit, puhelimeen tallennus).
  A) Työyhteisön kehittäminen osana toimintaympäristöä
  - Organisaation oman kehitystyön sitominen kontekstiin ja toiminta omassa työyhteisössä.
  (view changes)
  2:08 am

Sunday, February 9

 1. 3:17 am

Tuesday, January 21

 1. page Ope.fi II -taso edited ... Tiedon ja osaamisen johtaminen ja organisaation pedagogisen kehittäminen Työyhteisön osaamise…
  ...
  Tiedon ja osaamisen johtaminen ja organisaation pedagogisen kehittäminen
  Työyhteisön osaamisen jatkuva kehittäminen, osaamiskartoitukset ja niiden hyödyntäminen. Tulevaisuuden osaamisen kehittäminen
  ...
  esim. Open Badge.
  Työyhteisön viestintävalmiudet
  Badge hyödyntäminen, soveltuvan osaamisen tunnustamisen välineenä
  Kommunikointi ja yhteistyö- ja yhteisöllisen työskentelyn taidot.
  Henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden itseilmaisu ja aktiivisuus eri medioissa
  (view changes)
  11:53 pm

More